Färdigförpackat Internet packat och klart

5 maj förlorar vi vår rätt att ladda upp och ladda ner vad vi vill, och operatörerna vinner rätten att filtrera, blockera och stänga av folk från Internet om inte Citizens' Rights Amendments får majoritet (del 1, del 2, del 3). I trilogerna efter omröstningarna i utskotten ITRE och IMCO har rapportörerna Trautmann och Harbour gått långt bortom det mandat de har som Europaparlamentets representanter i förhandlingarna med rådet och kommissionen. Harbours kompromiss gör slarvsylta av 166:an och Trautmanns kompromiss säljer in "rätten att röra vänster ben" som något vi ska vara glada och tacksamma för.
Om vi jämför Rådets Gemensamma Ståndpunkt med Trautmanns kompromiss ser vi klart och tydligt att det som förut kallades "traffic management policies" nu heter "conditions limiting access to and/or use of services and applications". Därför måste ändringsförslag 7 i del III i Citizens' Rights Amendments få majoritet den 5 maj, och INTE Trautmanns kompromiss. Ändringsförslaget säkerställer att de rättigheter vi har inte tas ifrån oss genom "limiting conditions" och anger vad "traffic management policies" ska användas till i ett demokratiskt samhälle:
This amendment provides an implementation of the principles laid down by Article 32a of Directive 2002/22/EC adopted in first reading (Amendment 166) in the specific case of technical measures – and traffic management are technical measures – because they can either be totally neutral or considerably damaging to individual's and enterprise's freedom, as well as hindering some information society services by discriminating them. Recent cases of blocking of services because in competition with the services provided by network communication providers or their affiliates are eloquent of already present risks.
Den uppmärksamme läsaren ser att "conditions imposed by providers [...] limiting users' access" som föreslås av Trautmann också är nyckelorden i Harbours kompromisslarvsylta. Den frasen finns nu överallt, inte bara Trautmanns kompromiss om 2002/19/EG, tillträdesdirektivet, som alltså är själva grunden för hur operatörerna ska relatera till varandra, vilket i sin tur påverkar själva kärnan i Internet='mere conduit'. Här mer av samma vara:
Nu gällande lag, tillträdesdirektivet 2002/19/EG, säger:
Bestämmelserna i detta direktiv gäller de nät som används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Detta direktiv omfattar system för tillträde till och samtrafik mellan tjänsteleverantörer. Privata nät åläggs inte några skyldigheter enligt detta direktiv såvida de inte genom tillträde till allmänna nät är underställda villkor som medlemsstaterna har fastställt.
Och artikel 9 (som det här inlägget handlar om) säger:
Artikel 9 Skyldigheter avseende insyn 1. Nationella regleringsmyndigheter får i enlighet med artikel 8 införa skyldigheter avseende insyn när det gäller samtrafik och/eller tillträde, vilket innebär att operatörer måste offentliggöra specificerade uppgifter, t.ex. uppgifter om redovisning, tekniska specifikationer, nätegenskaper, villkor för tillhandahållande och användning samt prissättning.
Eller på engelska:
Article 9 Obligation of transparency 1. National regulatory authorities may, in accordance with the provisions of Article 8, impose obligations for transparency in relation to interconnection and/or access, requiring operators to make public specified information, such as accounting information, technical specifications, network characteristics, terms and conditions for supply and use, and prices.
Det här är alltså den lag som gäller just nu.
Kategorier: 

Kommentarer

Jag tror inte operatörerna har lust att genomföra den här politiska (och upphovsrättsliga) önskedrömmen. De har ingenting att vinna på det. Det är kostsamt och kontraproduktivt. Varför skulle de vilja kollaborera eller ange sina kunder? Svårt att tro att telekomjättar lägger sig platt för den amerikanska underhållningsindustrin. Jag hoppas på deras egennytta och därigenom deras totala obstruktion.

En del av operatörerna har varit med och tagit fram de här förslagen. Jag såg så sent som i torsdags AT&Ts supertrevlige italienske lobbyist Karim Lesina sitta i bästa samspråk med med Hökmarks assistent Helena Hånell i bortåt en halvtimma. Det finns ungefär 2.5 x 785 = ungefär 2000 assistenter. Underligt sammanträffande, eller hur?

Men France Telecom som säger sig vara störst i Europa är emot! Man kanske borde försöka få ETNO att lobba mer!

Om ETNO kommer ut med stöd för Citizens' Rights Amendments så har vi en liiiten liiten chans. Men dom måste komma ut med det NU!!!

De skriver det på sin hemsida:

"On the remaining issue of amendment 46/138, ETNO welcomes the strong EP support to the principle that e-communications providers should not be asked to take any measure against a consumer outside of a Court order. ETNO calls on the EU institutions to find a compromise based on this essential principle in full respect of citizens' fundamental rights."

Citizens' Rights Amendments fixar att "e-communications providers should not be asked to take any measure against a consumer outside of a Court order", men det omvända gäller inte. "e-communications providers should not be asked to take any measure against a consumer outside of a Court order" hindrar inte att e-communications providers inför "conditions limiting access to and/or use of services and applications" i abonemmangskontrakten.

Ja, ok det var 138an. ETNO borde kanske kontaktas!!

När något så pass kontroversiellt tas med en så överväldigande majoritet så finns det en överenskommelse i bakgrunden. Om den är att Trautmann lägger ett "oral amendment" den 5 maj inför plenum eller att Harbour fipplar in mer avstängning i sistaminutenförhandlingarna innan 29:e vet jag inte.

@Anaïs:

Det vill de inte heller, när Ipred medför ett brott, mot andra lagar. Av den anledningen, föredrar de i en kollaboration mellan olika operatörer, att ta kundernas sida:

http://www.idg.se/2.1085/1.224080/ingen-plikt-att-spara-uppgifter
http://www.idg.se/2.1085/1.224686/annu-en-operator-avvisar-ipred
http://www.idg.se/2.1085/1.224686/ytterligare-operatorer-avvisar-ipred

Jag tror inte heller att operatörerna vill genomföra detta, men små operatörer, och dem finns det gott om, kan inte stå emot hot om stämningar och liknande. Jag är själv ägare till en operatör som levererar Internet och vi har inte ekonomiska resurser att stå emot de de här företagen. Om detta blir verklighet så ser det mörkt ut.

Kålan, det enda som funkar nu är att organisera sig och kräva att MEParna 1) lägger Citizens' Rights Amendments innan 29 April och 2) röstar på Citizens' Rights Amendments den 5 maj. Du kan kontakta Paolo Brini som har koll på dom Italienska ISParna:
-------- Original Message -------- Subject: 200 ISPs see favourably the CR Amendments Date: Sat, 25 Apr 2009 01:45:57 +0200 From: Paolo Brini After some weeks I have obtained full participation from Assoprovider: 200 ISPs JOIN THE OPENNET COALITION Almost 200 Italian ISPs (the vast majority of Italian independent ISPs) joined today the Opennet coalition. United in the Assoprovider association and widespread in whole Italy, they stand for citizens' and their customers civil rights, they oppose the graduated response, they don't like Deep Packet Inspection. They are perfectly capable to keep their network efficient protecting the privacy of their users without using intrusive or discriminating techniques. Furthermore, they agree that discriminatory practices will be detrimental for the prosperity of the european internal market. THEY FAVOURABLY SEE THE CITIZENS' RIGHTS AMENDMENTS SINCE THEY ARE A FAIR PROTECTION AGAINST SUCH DISCRIMINATORY PRACTICES. http://www.assoprovider.it This is public and can be spread and used whenever appropriate. Ciao, Paolo

Bara en fråga - farmorgun tog upp det här med varför CRA istället för att lobba för 138 och 166 i ursprungliga skrivningar - jag som lobbar för CRA blev fundersam - så därför undrar jag också det då, så man inte skriver något som blir knas http://farmorgun.blogspot.com/2009/04/telekompaketet-politik-pa-hog-niva.... Tacksam för svar (det är ju ont om tid).

138 och 166 är grunden i Citizens' Rights Amendments (CRA). Det är inget "istället för". Du kan läsa mer här: http://werebuild.eu/wiki/index.php/In_Defence_of_the_Citizens%27_Rights_... http://werebuild.eu/wiki/index.php/Why_166_and_138

Jag gladdes åt att en mängd europeiska telekomföretag (i ETNO) hyllade 138an. Av ren egennytta givetvis, men det är självklart att de inte vill filtrera och spionera åt regimen eftersom det är kostsamt, resurskrävande och alla kunder blir arga. Ont skall med ont fördrivas: Jag tror på kapitalismens egennyttiga kraft och storföretagens förmåga att vägra samarbeta. De har råd med advokater och processer och kan sätta käppar i hjulet i evigheter om de vill.

Ett kort mail till ETNO kanske kan klargöra deras ståndpunkt - och vikten av att de går ut med den (om den är gynnsam!).

Det är ju operatörer som kan tjäna på Kabel-Internet och Extra Allt så varför lita på dem. Det handlar om att stycka upp en marknadskontinent mellan kommersiella stormakter.

Ok, stycka kan gynna dem. Men inte att göras ansvariga för vad som passerar i deras kablar, dvs. verkställa censur- och filterdrömmar från diverse regimer. Hadopi-lagen och annat kräver deras fulla medverkan; att de skall hålla reda på folk och på order stänga av dem. Det kan omöjligt gynna ett vinstdrivande företag att få sådant på halsen. BT ingår i ETNO, vilka säger sig inte vara intresserade av att bedriva polisverksamhet. (Lita på dem kan man givetvis inte.)

BT blockerade nyligen TPB... ...och driver Phorm.

Här bekräftas ju det om BT och AT & T m fl som intressenter som det skulle behöva sägas http://danielrisberg.wordpress.com/2009/04/25/british-telecom-blockerar-...

Mycket bra skrivet och så.Men hur sprids denna information utanför "bloggosfären" ???

För oss som läser detta var det troligen inte så stora nyheter, det vore däremot bra och mer tryck på övriga politiker om det blev synligt i dagstidningar och fick 5 minuter i aktuellt och rapport.

Du kan ju skriva till svt, aftonbladet, tv4 etc och be dem ta upp det.

Värdefullt om nån med bra kontakter inom media försöker väcka upp frågan till synlighet på SVT och SR i alla fall. Det här är en viktig medborgarrättsfråga som angår alla. Den berör demokratin, yttrandefrihet, en viktig konsumentfråga, även handel kan försvåras om det blir svårt att hitta produkter och företag pga att de finns i olika 'paket' , särskilt kanske mindre företag och näringsidkare osv

looks like Great stuff! but I wish I could understand whats being said properly :(

Amazing website!!!
I love europe

Jane Howard
Author of mother of the groom dresses

On the remaining issue of amendment 46/138, ETNO welcomes the strong EP support to the principle that e-communications providers should not be asked to take any measure against a consumer outside of a Court order. ETNO calls on the EU institutions to find a compromise based on this essential principle in full respect of citizens' fundamental rights."
_______________________________
COG-112 | 117-202 | JK0-016 | HP2-Z06

När något så pass kontroversiellt tas med en så överväldigande majoritet så finns det en överenskommelse i bakgrunden. Om den är att Trautmann lägger ett "oral amendment" den 5 maj inför plenum eller att Harbour fipplar in mer avstängning i sistaminutenförhandlingarna innan 29:e vet jag inte.
---
vpn for torrents

@erikjosefsson

Andersson&Geringer reminds COM it cannot support self- and co- regulatory mechanisms limiting #freedom_of_expression http://t.co/cqTnXzXpNc2 veckor 3 dagar ago
Short presentation of #AT4AM at #WSF2015 in Tunis! :-) http://t.co/3Dz3EwfDdH3 veckor 5 dagar ago
@AKDigiGes the Pilot Project number is 26 03 77 05 and the website is here: https://t.co/F5gx7vzTi4 :-) — 4 veckor 1 dag ago
RT @EAXBreakPARTY: @erikjosefsson Precis :D — 1 month 5 tim ago
@EAXBreakPARTY du menar https://t.co/qmKbzRQAmW , eller hur? :-) — 1 month 5 tim ago